Latest

Rahasto on kasvanut syyskuussa tapahtuneen aloittamisensa jälkeen 13 miljoonasta eurosta 16,6 miljoonaan euroon. Uusina sijoittajina mukaan ovat tulleet Etera, Lyy-invest ja OP-ryhmä. Rahaston ensimmäiset sijoittajat olivat Tekes Pääomasijoitus, Gerako, Circulos Meos Oy, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mariatorp, Merimieseläkekassa, Tradeka-sijoitus ja VR Eläkesäätiö. Rahastoa kasvatetaan 20 miljoonan euron kokoon kevään aikana.

Social Media